Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2015/3

  2015/3–2014/3
muutos
miljoonaa €
2015/3–2014/3
%
2015/3–2015/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä -43 -0,2 -2,3
Valtionhallinto -130 -1,1 -3,6
Paikallishallinto -46 -0,4 0,0
Työeläkelaitokset 138 2,1 0,4
Muut sosiaaliturvarahastot 302 7,0 3,3
Sulautus 2) -307 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 112 0,4 -1,0
Valtionhallinto -259 -1,9 -0,1
Paikallishallinto 182 1,5 0,4
Työeläkelaitokset 368 6,4 -0,5
Muut sosiaaliturvarahastot 128 2,9 1,0
Sulautus 2) -307 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3. neljännes 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2015/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/03/jtume_2015_03_2015-12-16_tau_001_fi.html