Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2015/3

  2015/3–2014/3
förändring
mn €
2015/3–2014/3
%
2015/3–2015/2
%
1)
Offentliga sektorns inkomster totalt -43 -0,2 -2,3
Staten -130 -1,1 -3,6
Lokalförvaltning -46 -0,4 0,0
Arbetspensionsanstalter 138 2,1 0,4
Övriga socialskyddsfonder 302 7,0 3,3
Konsolidering 2) -307 .. ..
Offentliga sektorns utgifter totalt 112 0,4 -1,0
Staten -259 -1,9 -0,1
Lokalförvaltning 182 1,5 0,4
Arbetspensionsanstalter 368 6,4 -0,5
Övriga socialskyddsfonder 128 2,9 1,0
Konsolidering 2) -307 .. ..
1) Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna.
2) Transaktionerna av räntor, andra löpande transfereringar, investeringsbidrag ,och andra kapitaltransfereringar är konsoliderade inom den offentliga sektorn. Övriga transaktioner är inte konsoliderade.

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1.Förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter 2015/3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/03/jtume_2015_03_2015-12-16_tau_001_sv.html