Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2018

Julkisyhteisöjen neljännen vuosineljänneksen alijäämä pieneni 1,3 miljardia euroa

Korjattu 29.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 0,8 miljardia vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,4 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 1,3 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 2,8 prosenttia. Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 2,9 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämä on pienentynyt trendinomaisesti vuodesta 2015 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi ( Kuviota korjattu 29.3.2018)

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi ( Kuviota korjattu 29.3.2018)

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 13,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 15,4 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten verotulot. Vastaavasti kokonaismenot pienenivät 0,3 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava alijäämä oli 1,7 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 11,4 miljardia euroa. Ne kasvoivat 4,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten tuloverot ja markkinatuotos. Tuloista puolestaan pienenivät eniten saadut tulonsiirrot ja markkinattomien tuotteiden myynnit. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat neljännellä neljänneksellä 12,9 miljardia euroa. Ne pienenivät 2,8 prosenttia. Menoista pieneni eniten työantajan sosiaaliturvamaksut ja maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon alijäämä (nettoluotonotto) pieneni selvästi ja oli 1,5 miljardia euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat neljännellä neljänneksellä 6,7 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,5 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 3,0 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,1 miljardia euroa eli 2,4 prosenttia. Tulosta eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) pysyi samalla tasolla vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,3 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat viimeisellä neljänneksellä 4,7 miljardia euroa. Tulot laskivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 2 prosenttia. Saadut tulonsiirrot julkisyhteisöiltä kasvoivat ennen kaikkea perustoimeentulotuen siirryttyä kunnista Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta lähtien. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,7 miljardia euroa ja ne laskivat vuodentakaisesta neljänneksestä 1 prosentin. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli viimeisellä vuosineljänneksellä 12 miljoonaa euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot kasvoivat 2,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtionhallinnon kokonaismenot pienenivät 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot kasvoivat 3,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot puolestaan pienenivät 2,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,2 prosenttia ja kokonaismenot laskivat 1,3 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot laskivat edellisestä neljänneksestä 1,3 prosenttia ja menot pienenivät 2,1 prosenttia.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats –menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 12.3.2018 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 21.6.2018.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2017/04/jtume_2017_04_2018-03-16_tie_001_fi.html