Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.6.2018

Julkisyhteisöjen ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitusasema parani 0,4 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 0,9 miljardia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,5 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonotto) parani 0,4 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,1 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 0,2 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on parantunut trendinomaisesti vuodesta 2015 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-), trendi

Muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen käytetään kausitasoittamattomia lukuja. Valtion kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 13,4 miljardia euroa ja kokonaismenot 14,7 miljardia euroa. Valtion kokonaistulot kasvoivat 3,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Vastaavasti kokonaismenot eivät kasvaneet edellisvuodesta. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava valtion alijäämä oli 1,3 miljardia euroa.

Paikallishallinnon kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 12,6 miljardia euroa. Ne kasvoivat 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tuloista kasvoivat eniten tuloverot ja markkinatuotos. Tuloista puolestaan pienenivät eniten saadut tulonsiirrot. Paikallishallinnon kokonaismenot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 11,8 miljardia euroa. Ne kasvoivat 2,6 prosenttia. Menoista kasvoi eniten muu välituotekäyttö. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava paikallishallinnon ylijäämä (nettoluotonanto) pieneni ja oli 760 miljoonaa euroa.

Sosiaaliturvarahastot koostuvat työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Työeläkelaitosten kokonaistulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 7,1 miljardia euroa ja kokonaismenot 6,6 miljardia euroa. Kokonaistulot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 0,2 miljardia euroa eli 2,7 prosenttia. Tulosta eniten kasvoivat saadut sosiaaliturvamaksut ja menoista eniten kasvoivat maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava työeläkelaitosten ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi noin 0,1 miljardia vuoden takaiseen neljännekseen nähden, ollen 0,6 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4,9 miljardia euroa. Tulot laskivat vuodentakaisesta vastaavasta neljänneksestä 2,5 prosenttia. Saadut sosiaaliturvamaksut vähenivät erityisesti työnantajien sosiaaliturvamaksuprosentin alentamisen vuoksi. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot olivat 4,7 miljardia euroa ja ne laskivat vuodentakaisesta neljänneksestä 2,8 prosenttia. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä (nettoluotonanto) oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 miljardia euroa.

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Tarkasteltaessa muutoksia edellisestä neljänneksestä käytetään kausitasoitettuja lukuja. Valtionhallinnolla kokonaistulot pienenivät 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Valtionhallinnon kokonaismenot pienenivät 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Paikallishallinnon kokonaistulot pienenivät 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Paikallishallinnon kokonaismenot puolestaan kasvoivat 4,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Työeläkelaitosten kokonaistulot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 0,7 prosenttia ja kokonaismenot kasvoivat 1,2 prosenttia. Muiden sosiaaliturvarahastojen kokonaistulot ja –menot pysyivät edellisen neljänneksen tasolla.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kausitasoitetut aikasarjat ja trendiaikasarjat on laskettu Tramo/Seats –menetelmällä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html . Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 15.6.2018 mennessä käytettävissä olleisiin tietolähteisiin. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 21.9.2018.


Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1 neljännes 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (421,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2018/01/jtume_2018_01_2018-06-21_tie_001_fi.html