Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2018/4

  2018/4–2017/4
muutos
miljoonaa €
2018/4–2017/4
%
2018/4–2018/3
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 191 0,7 -0,3
Valtionhallinto 348 2,4 0,7
Paikallishallinto -297 -2,6 -0,9
Työeläkelaitokset 304 4,4 0,7
Muut sosiaaliturvarahastot 115 2,4 2,9
Sulautus 2) -277 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 799 2,5 -0,5
Valtionhallinto 363 2,3 1,2
Paikallishallinto 549 4,2 0,0
Työeläkelaitokset 278 4,2 0,3
Muut sosiaaliturvarahastot -114 -2,4 -1,6
Sulautus 2) -277 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2018/4 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/04/jtume_2018_04_2019-03-15_tau_001_fi.html