Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/3

2021/3–2020/3
muutos
miljoonaa €
2021/3–2020/3
%
2021/3–2021/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 2021 7,2 1,2
Valtionhallinto 945 7,4 1,6
Paikallishallinto -471 -3,9 -2,3
Työeläkelaitokset 791 11,0 2,2
Muut sosiaaliturvarahastot 38 0,8 -0,1
Sulautus 2) 718 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 255 0,8 0,0
Valtionhallinto -858 -5,3 -0,8
Paikallishallinto 325 2,4 -0,4
Työeläkelaitokset 168 2,3 0,4
Muut sosiaaliturvarahastot -93 -2,0 -2,3
Sulautus 2) 718 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 3 neljännes 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Piirainen 029 551 3278, Jouni Pulkka 029 551 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/03/jtume_2021_03_2021-12-17_tau_001_fi.html