Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 264/2000

Jäsenmaat raportoivat EU:n tilastovirastolle Eurostatille neljännesvuosittain tärkeimmät EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaiset julkisyhteisöjen tulot ja menot.

Asetus 264/2000 on annettu 3 päivänä helmikuuta 2000 ja koskee raportoinnin täytäntöönpanoa julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta.

.Asetus 264/2000 pdf (101 kt)


Päivitetty 30.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2004-09-30_lak_002.html