Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2010

Kuluttajien luottamus ennätystasolla elokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen elokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 21,9, kun se heinäkuussa oli 19,1 ja kesäkuussa 18,7. Luottamus talouteen on mitattu yhtä vahvaksi kuin elokuussa vain vuoden 2000 alussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. elokuuta 1 420 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä sekä omista säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien näkemys omasta taloudestaan yleensä heikkeni hieman. Kuluttajat arvioivat inflaation kiihtyvän ja pitivät säästämistä yhä kannattavampana elokuussa.

Elokuussa jo 55 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 45 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 39 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät 13 ja 66 prosenttia.

Elokuussa 17 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten synkät 7 ja 30 prosenttia. Elokuussa 48 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,5 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Elokuussa 67 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 58 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Elokuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 52 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin ajatteli 57 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat elokuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjauksiin tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden elokuussa 16 ja 7 prosenttia.

Kuluttajabarometrin elokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä myöhemmin tutkimuksen internet-sivuilla.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2009 07/2010 08/2010 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 21,9 -6,5 8,2 19,1 21,9 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 6,2 9,2 8,9 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 36,9 52,0 10,9 47,3 40,5 47,4 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,0 24,2 -27,1 10,8 21,5 22,8 ++
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -31,5 5,2 8,5 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 1,5 2,2 2,4 +/-
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,2 41,8 -14,2 34,2 25,9 29,0 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,9 36,8 -19,6 11,0 17,2 20,2 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,4 42,0 -47,1 19,7 23,4 17,9 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2010, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (439,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/08/kbar_2010_08_2010-08-27_tie_001_fi.html