Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2013

Kuluttajien luottamus ennallaan - kuluttaminen ei houkuta

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 10,2, kun se oli helmikuussa 9,6 ja tammikuussa 4,5. Maaliskuussa luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vuosi sitten (8,0), mutta heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,5). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. maaliskuuta 1 438 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää pysyivät maaliskuussa suunnilleen ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Odotukset työttömyyskehityksestä olivat edelleen synkät ja arviot omasta ja Suomen taloudesta varovaiset. Sen sijaan näkemykset omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Lisäksi kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Maaliskuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran aiempaa enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 27 ja 32 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti maaliskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 17 prosenttia odotti maaliskuussa, että yleinen työttömyys Suomessa vähentyy seuraavan vuoden aikana, ja 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Maaliskuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 11 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten 13 ja 19 prosenttia. Maaliskuussa lähes puolet työllisistä (45 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja viidennes (22 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 35 prosenttia piti maaliskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Suunnilleen yhtä moni eli 36 prosenttia piti ajankohtaa kuluttamiselle huonona. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 37 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten 40 ja 31 prosenttia.

Erilaiset kulutusaikeet olivat maaliskuussa maltilliset. Kotitalouksista vain 14 prosenttia aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 6 prosenttia asunnon vuoden kuluessa. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli maaliskuussa 20 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa 54 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 61 prosenttia kuluttajista. Maaliskuussa kahdella kolmesta kotitaloudesta (63 %) oli jäänyt rahaa säästöön ja neljä viidestä (80 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainanoton arvioi maaliskuussa kannattavaksi 57 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Vuosi sitten näitä aikeita oli 14 prosentilla kotitalouksista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2012 02/2013 03/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,0 9,6 10,2 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 5,3 7,4 7,0 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,8 25,3 -27,1 -4,4 3,5 3,5 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,1 3,0  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,9 27,6 -51,1 -16,5 -20,3 -17,8 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,4 7,6 -18,8 -2,8 -3,1 -7,2 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,6 41,8 -14,2 9,0 5,0 -1,3 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 14,3 8,9 5,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 11,4 13,6 12,0 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,4 52,2 10,9 47,7 47,6 48,3 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Maaliskuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,8 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (519,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/03/kbar_2013_03_2013-03-27_tie_001_fi.html