Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2015

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta nousussa

Kuluttajien luottamus talouteen pysyi huhtikuussa ennallaan. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 11,4, kun se maaliskuussa oli 11,2 ja helmikuussa 10,6. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 3,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. huhtikuuta 1 310 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyydestä paranivat huhtikuussa jonkin verran maaliskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät, mutta olivat edelleen valoisat. Kuluttajien odotukset omasta taloudesta ovat kohentuneet tasaisesti lokakuusta 2014 alkaen. Huhtikuussa odotukset olivat korkeimmillaan sitten toukokuun 2011.

Kuluttajat pitivät huhtikuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa hieman vähemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa kuin maaliskuussa.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 30 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten huhtikuussa 28 ja 30 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 22 ja 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 42 prosenttia arvioi huhtikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 47 ja 17 prosenttia ja vuosi sitten 58 ja 12 prosenttia.

Työllisistä 20 prosenttia arvioi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 46 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Huhtikuussa 2014 kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 23 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 50 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 68 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2014 03/2015 04/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 3,7 11,2 11,4 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 4,2 8,5 10,7 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -2,5 1,2 5,0 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,3 1,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,3 27,6 -51,1 -25,5 -16,2 -12,5 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,0 7,6 -18,8 -9,3 -8,7 -2,8 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 1,9 17,2 18,6 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,9 36,8 -19,6 3,7 3,3 -0,1 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 10,6 22,2 26,1 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,0 52,2 10,9 38,7 51,0 42,2 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Huhtikuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 44,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (463,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/04/kbar_2015_04_2015-04-27_tie_001_fi.html