Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2015

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa 15,5. Viime vuoden heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 9,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. heinäkuuta 1 231 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät heinäkuussa kuukautta ja myös vuotta aiempaan verrattuna. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta olivat varovaiset ja yleisestä työttömyydestä synkät. Näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat heinäkuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajat pitivät heinäkuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat heinäkuussa keskimääräistä enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo kesäkuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 36 ja 22 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 47 prosenttia arvioi heinäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 17 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 41 ja 21 prosenttia.

Työllisistä 23 prosenttia arvioi heinäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 12 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Viime vuoden heinäkuussa kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,7 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuluttajista 33 prosenttia aikoi vähentää ja vain 19 prosenttia lisätä rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Heinäkuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 73 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle tai lomanviettoa varten. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista vain 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2014 06/2015 07/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 9,4 10,8 6,9 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 6,3 6,3 5,8 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 5,3 5,7 2,1 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,7 1,4 1,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,4 27,6 -51,1 -15,0 -11,4 -17,4 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,2 7,6 -18,8 -6,0 -6,2 -6,6 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 5,0 9,7 17,9 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,8 36,8 -19,6 4,3 2,1 6,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 11,7 21,5 19,0 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,0 52,2 10,9 40,8 42,7 37,4 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä. Heinäkuussa 2015 kuluttajabarometrin vastauskato oli 47,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (465,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2015/07/kbar_2015_07_2015-07-27_tie_001_fi.html