Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2015

Kuluttajien luottamus heikkeni – edelleen vahvempi kuin vuosi sitten

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 4,2, kun se elokuussa oli 8,3 ja heinäkuussa 6,9. Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon -0,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. syyskuuta 1 260 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät syyskuussa ennallaan elokuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät. Syyskuussa odotukset kuluttajan omasta taloudesta olivat heikot ja näkemykset Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyydestä synkät. Sen sijaan usko omiin säästämismahdollisuuksiin säilyi hyvänä.

Kuluttajat eivät syyskuussa pitäneet ajankohtaa kovin otollisena lainanotolle, kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat syyskuussa keskimääräistä hieman enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo elokuussa ja vuosi sitten.

Oma ja Suomen talous

Syyskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista useampi eli 36 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 30 ja 27 prosenttia ja vuosi sitten syyskuussa pessimistiset 17 ja 42 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista vain 12 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 61 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 14 ja 50 prosenttia ja vuosi sitten 9 ja 66 prosenttia.

Työllisistä 12 prosenttia uskoi syyskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 19 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajien inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 46 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Viime vuoden syyskuussa vastaava osuus oli 38 prosenttia. Vuoden sisällä vain 13 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Syyskuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Pitkällä ajalla keskimäärin ovat säästävien kotitalouksien osuudet 59 ja 74 prosenttia.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 59 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista vain 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2014 08/2015 09/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 -0,7 8,3 4,2 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 3,6 5,5 4,8 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -15,8 -0,7 -9,5 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,2 1,5 1,5  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,5 27,6 -51,1 -32,6 -20,6 -28,3 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,2 7,6 -18,8 -9,2 -4,3 -3,7 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 3,3 20,1 15,5 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,7 36,8 -19,6 2,3 7,4 5,2 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 6,1 19,6 14,3 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,1 52,2 10,9 42,1 49,0 49,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä. Syyskuussa 2015 kuluttajabarometrin vastauskato oli 46,4 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (541,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2015/09/kbar_2015_09_2015-09-28_tie_001_fi.html