Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2017

Kuluttajien luottamus ennallaan marraskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 23,0, kun se lokakuussa oli 23,1 ja syyskuussa 23,7. Luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa koko vuoden. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 17,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. marraskuuta 1 183 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää pysyivät marraskuussa suunnilleen ennallaan lokakuuhun verrattuna. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat.

Marraskuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle. Myös kestotavaroiden ostaminen ja säästäminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat marraskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 8 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 48 ja 10 prosenttia ja viime vuoden marraskuussa 42 ja 16 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 29 ja 10 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 48 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat lokakuussa samat ja vuosi sitten 34 ja 28 prosenttia.

Työllisistä 17 prosenttia uskoi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 32 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 45 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat varsin vaisut. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 7 prosenttia kotitalouksista. Marraskuussa 16 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Marraskuussa 64 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 51 prosenttia. Marraskuussa 66 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 75 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Marraskuussa 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset. Tarkempaa luokiteltua tietoa myöhemmin kuluttajabarometrin taulukkojulkaisussa (Muut tuotteet ja palvelut).

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 11/2016 10/2017 11/2017 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 17,6 23,1 23,0 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 7,4 10,6 9,8 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,9 25,3 -27,1 12,0 19,6 19,7 ++
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,7 1,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,3 27,6 -51,1 2,4 15,8 16,3 ++
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,1 7,6 -18,8 -0,5 2,9 3,7 +
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,5 41,8 -14,2 25,2 24,2 26,6 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,6 36,8 -19,6 3,5 23,3 19,8 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,1 42,0 -47,1 30,8 33,1 36,1 ++
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,8 52,2 10,9 48,7 46,5 46,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Lähde: Kuluttajabarometri 2017, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (484,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/11/kbar_2017_11_2017-11-27_tie_001_fi.html