Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2018

Kuluttajat luottavat Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 23,2, kun se maaliskuussa oli 24,7 ja helmikuussa 25,8. Helmi-maaliskuun lukemat olivat 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–18. huhtikuuta 1 140 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä olivat huhtikuussa hyvin valoisat. Arviot kuluttajan omasta taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Maaliskuuhun verrattuna näkemykset omasta taloudesta ja varsinkin säästämismahdollisuuksista heikkenivät huhtikuussa. Sen sijaan odotus työttömyyskehityksestä parani ja kuva Suomen taloudesta pysyi ennallaan.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vahvistui usko säästämismahdollisuuksiin ja varsinkin työttömyyden vähenemiseen. Sitä vastoin odotus Suomen taloudesta heikkeni vuodessa hieman ja arvio omasta taloudesta pysyi ennallaan.

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat huhtikuussa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle, hieman myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat huhtikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime aikoina.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (447,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/04/kbar_2018_04_2018-04-27_tie_001_fi.html