Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2018

Konsumenterna litar på Finlands ekonomi och på mindre arbetslöshet

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 23,2 medan den i mars var 24,7 och i februari 25,8. Under februari–mars var siffrorna de högsta i den 30-åriga mäthistorien. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 21,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 april 1 140 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var förväntningarna på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten mycket ljusa i april. Konsumenternas syn på den egna ekonomin och på hushållets möjligheter att spara var goda.

I april försämrades synen på den egna ekonomin och särskilt på möjligheterna att spara jämfört med mars. Däremot förbättrades förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten medan bilden av Finlands ekonomi var oförändrad.

Jämfört med motsvarande period året innan förstärktes konsumenternas tro på möjligheterna att spara och särskilt på en minskning av arbetslösheten. Däremot försämrades förväntningarna på Finlands ekonomi något på årsnivå och synen på den egna ekonomin var oförändrad.

Konsumenterna bedömde att hushållets penningsituation var god i april. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara och någorlunda gynnsam också för att lån och köpa kapitalvaror. I april upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat under den senaste tiden.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (402,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/04/kbar_2018_04_2018-04-27_tie_001_sv.html