Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2017 03/2018 04/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 25,8 -6,5 21,5 24,7 23,2 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 20,6 -15,0 15,5 17,8 16,9 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,7 33,4 9,5 28,5 32,4 29,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,7 22,8 -39,1 17,1 18,7 19,6 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 3,9 6,2 5,8 +
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 23,3 24,7 25,4  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 16,5 15,2 15,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,0 10,7 9,7 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 28,1 27,7 26,4  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 10,5 9,4 9,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,7 29,5 -60,9 21,0 27,5 26,2 ++
- Bättre (%) 27,5 62,1 2,0 51,9 58,3 56,2  
- Sämre (%) 27,8 88,5 4,2 10,3 7,7 8,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,2 25,3 -27,1 21,1 18,0 17,6 ++
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 51,8 44,9 43,2  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 10,0 9,1 8,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,1 1,3 1,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,8 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,9 27,6 -51,1 13,2 19,5 21,6 ++
- Mindre (%) 30,8 60,8 6,4 45,4 51,9 53,9  
- Mera (%) 33,8 83,3 6,9 18,7 13,6 11,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,9 7,6 -18,8 4,6 6,1 4,0 +
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 17,7 18,4 15,7  
- Ökat (%) 16,9 31,9 7,9 13,7 12,2 12,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 21,5 26,5 25,4 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 43,7 43,6 44,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 15,2 22,2 17,2 19,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 12,9 27,2 26,9 ++
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 59,9 70,9 70,4  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 35,0 23,1 22,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,3 42,0 -47,1 33,3 31,1 31,9 +
- Bra tid (%) 62,7 78,2 13,3 74,9 73,1 74,0  
- Dålig tid (%) 30,2 83,4 12,1 20,6 18,2 18,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,8 36,1 14,7 33,7 36,1 33,4 +
- Kan spara (%) 60,2 70,4 38,6 67,0 70,4 67,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,6 6,1 7,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 52,2 10,9 41,7 50,5 43,9 +
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 75,0 81,9 76,4  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 24,1 16,5 22,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 14,5 14,0 13,0 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,8 6,8 6,4  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,6 7,1 6,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,9 -8,6 -8,6 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,9 20,2 19,4  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 31,0 31,0 29,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,1 16,3 17,1 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 9,5 8,8 8,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,7 7,6 9,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,6 6,0 7,6 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 2,6 2,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,9 3,3 4,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,2 18,5 15,9 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,8 11,7 8,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,4 6,8 6,9  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/04/kbar_2018_04_2018-04-27_tau_001_sv.html