Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 12 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 38 ja 14 prosenttia ja viime vuoden heinäkuussa 47 ja 8 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 30 ja 10 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 9 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista puolet eli 50 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja vain 12 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat kesäkuussa 49 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 47 ja 15 prosenttia.

Heinäkuussa 34 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 17 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja viimeaikaista useampi eli 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Heinäkuussa 70 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Heinäkuussa 68 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä aiottiin säästää pahanpäivän tai vanhuuden varalle tai lomamatkaan. Erilaisten pankkitilien jälkeen eniten suunniteltuja sijoituskohteita olivat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 72 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 63 prosenttia. Heinäkuussa hieman tavallista useampi eli 14 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 45 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Rahankäyttöaikeet olivat enimmäkseen maltilliset. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Heinäkuussa tavallista harvempi eli 17 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Toukokuussa vastaukset saatiin 1 042 henkilöltä ja vastauskato oli siten 55,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2018/07/kbar_2018_07_2018-07-27_kat_001_fi.html