Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2019

Kuluttajilla vahva luottamus omaan talouteensa

Kuluttajien luottamus talouteen pysyttelee hyvällä tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 17,2, kun se joulukuussa oli 16,1 ja marraskuussa 18,3. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–18. tammikuuta 1 154 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja mahdollisuuksistaan säästää paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Odotukset näistä olivat hyvin valoisat, säästämisen osalta valoisimmat koskaan. Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyivät tammikuussa ennallaan. Kuva työttömyydestä oli kohtuullinen mutta odotus Suomen taloudesta pessimistinen.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni tammikuussa. Näkemys omasta taloudesta taas säilyi ennallaan ja arvio säästämismahdollisuuksista parani myös vuodessa selvästi.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat tammikuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla yhä hieman vähentynyt viime aikoina. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle ja hyvänä myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei niinkään lainanotolle. Rahankäyttöaikeet vuoden sisällä kestotavaroihin olivat tammikuussa hyvin vaisut.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Tammikuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori 19,8) ja heikointa Itä-Suomessa (12,2). Väestöryhmistä alemmat toimihenkilöt olivat optimistisimpia (25,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (8,6).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (453,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/01/kbar_2019_01_2019-01-28_tie_001_fi.html