Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2019

Konsumenterna har starkt förtroende för den egna ekonomin

Konsumenternas förtroende för ekonomin är på en bra nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 17,2, då den i december var 16,1 och i november 18,3. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–18 januari 1 154 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i januari konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara jämfört med december. Förväntningarna på dem var mycket ljusa, i fråga om sparande ljusare än någonsin tidigare. Däremot var synen på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen oförändrad i januari. Bilden av arbetslösheten var tämligen ljus, men förväntningarna på Finlands ekonomi pessimistiska.

Jämfört med motsvarande tid i fjol försvagades i januari tron på Finlands ekonomi och på att arbetslösheten minskar. Synen på den egna ekonomin var däremot oförändrad och synen på möjligheterna att spara förbättrades också klart från året innan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I januari uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är på en mycket god nivå. Sysselsatta konsumenter upplevde att risken för att själva råka ut för arbetslöshet fortfarande minskat något under den senaste tiden. Tidpunkten ansågs mycket gynnsam för att spara och även gynnsam för att köpa kapitalvaror, men inte lika gynnsam för att ta lån. Planerna på att inom ett år använda pengar för att skaffa kapitalvaror var mycket försiktiga i januari.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I januari var förtroendet för ekonomin starkast i Norra Finland (förtroendeindikatorn 19,8) och svagast i Östra Finland (12,2). Av befolkningsgrupperna var lägre tjänstemän de mest optimistiska (25,1). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (8,6).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/01/kbar_2019_01_2019-01-28_tie_001_sv.html