Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2018 12/2018 01/2019 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 24,2 16,1 17,2 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 20,6 7,9 10,4 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,9 34,0 9,5 31,1 32,5 34,0 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 19,1 2,0 1,8 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 6,9 6,3 6,9 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 26,7 25,7 26,1  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 14,5 15,8 14,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 12,0 9,5 11,5 ++
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 28,8 28,4 29,2  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 8,2 13,0 9,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,0 29,5 -60,9 29,0 9,7 10,8 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 60,2 34,1 35,9  
- Sämre (%) 27,3 88,5 4,2 6,6 15,8 15,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 20,4 -2,6 -2,6 -
- Bättre (%) 32,1 57,3 11,6 47,8 24,1 22,2  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 7,4 27,5 27,3  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 2,0 1,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 2,2 1,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 17,9 6,5 6,2 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 49,5 35,2 33,2  
- Mera (%) 33,2 83,3 6,9 13,5 21,7 20,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 9,8 -18,8 5,9 5,6 3,4 +
- Minskat (%) 13,5 20,4 5,3 17,2 16,8 16,2  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 11,2 10,1 13,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 34,5 16,5 25,2 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 49,8 40,3 44,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 15,2 23,8 19,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 26,6 27,3 28,1 ++
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 69,6 71,0 71,3  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 23,4 24,6 22,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 33,0 15,9 21,9 =
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 73,6 61,2 64,8  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 18,7 31,8 26,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,0 37,3 14,7 34,7 37,1 36,9 ++
- Kan spara (%) 60,5 71,9 38,6 68,3 69,8 71,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,7 5,9 6,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 10,9 46,7 50,8 53,6 ++
- Kan spara (%) 74,5 82,3 56,6 78,4 80,2 81,5  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 20,8 18,9 17,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,1 12,1 13,2 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,3 5,4 7,2  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 5,8 6,8 6,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,9 -10,6 -13,4 --
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,9 18,7 17,5  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 30,6 33,8 36,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 18,7 14,4 15,0 -
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 9,5 6,3 7,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,2 8,1 7,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,4 6,0 8,1 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,1 2,9 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,3 3,1 4,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,5 17,6 18,9 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,0 12,2 11,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,6 5,5 7,2  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/01/kbar_2019_01_2019-01-28_tau_001_sv.html