Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2019

Kuluttajien luottamus heikkoa mutta hieman nousussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,2, kun se marraskuussa oli -5,0 ja lokakuussa -6,6. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,2. Indikaattorin keskiarvo vuodesta 1998 lähtien on -1,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 060 Suomessa asuvaa henkilöä. Kuluttajien luottamus -tilaston pitkät aikasarjat on nyt julkaistu uudestaan tasokorjattuina: tietokantataulukko ja kuviot . Tasokorjauksesta kerrotaan tarkemmin julkistuksen katsausosiossa .

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Odotus oman talouden kehityksestä pysyi suunnilleen ennallaan. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla oli joulukuussa hieman vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät lisääntyneitä rahankäyttöaikeita lukuun ottamatta.

Joulukuussa kuva oman talouden nykytilasta oli hyvä ja näkemys Suomen talouskehityksestä heikko. Muut osatekijät olivat keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Lisäksi kuluttajat ennakoivat joulukuussa, että Suomen työttömyystilanne synkkenee jatkossa. Työlliset kuluttajat kokivat, että omakohtainen työttömyyden uhka on lisääntynyt viime aikoina. Tosin, melkein joka toisella työssä käyvällä ei uhkaa ole ilmennyt lainkaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat joulukuussa erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle ja myös säästämiselle mutta ei kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -1,4) ja heikointa Itä-Suomessa (-7,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat joulukuussa optimistisimpia (3,4). Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-14,7).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (501,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2019/12/kbar_2019_12_2019-12-27_tie_001_fi.html