Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2020

Kuluttajien luottamus heikkeni maaliskuussa – omaan talouteen uskottiin

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -7,1, kun se helmikuussa oli -4,5 ja tammikuussa -4,6. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 2.–19. maaliskuuta 1 053 Suomessa asuvaa henkilöä. Valtaosa vastauksista saatiin ennen maaliskuun 13. päivää eli ennen hallituksen koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitustoimia. Tilastokeskus julkaisee varsinaista kyselytietoa pandemian talousvaikutuksista huhtikuun aikana .

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Maaliskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta heikkenivät selvästi ja aikomukset hankkia kestotavaroita vähenivät helmikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta paranivat jonkin verran. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät, lukuun ottamatta vuodessa hieman lisääntyneitä kulutusaikeita.

Maaliskuussa kuluttajien kuva omasta taloudestaan oli kaikkiaan hyvä, kun taas näkemykset rahankäytöstä olivat keskimääräiset ja Suomen talouskehityksestä synkät.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien näkemys työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa laski maaliskuussa heikolle tasolle. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan. Kuluttajahintojen odotettiin nousevan aiempaa hitaammin jatkossa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat maaliskuussa erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin enää jonkin verran otollisena säästämiselle ja lainanotolle ja ei lainkaan kestotavaroiden ostamiselle. Asunnon ostoa ja lainanottoa harkitsivat kuitenkin monet maaliskuussa.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -5,2) ja heikointa Itä-Suomessa (-9,7). Väestöryhmistä opiskelijat (-1,3) ja ylemmät toimihenkilöt (-1,9) olivat optimistisimpia. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat maaliskuussa työttömät (-14,8) ja eläkeläiset (-13,9).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (446,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/03/kbar_2020_03_2020-03-27_tie_001_fi.html