Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2020

Kuluttajien luottamus vajosi heikoimmaksi koskaan

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -13,9, kun se maaliskuussa oli -7,1 ja helmikuussa -4,5. Huhtikuun lukema on kuluttajien luottamuksen mittaushistorian 1995–2020 synkin. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. huhtikuuta 1 134 Suomessa asuvaa henkilöä. Vallitsevan koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutuksista on julkaistu kuluttajien luottamustutkimukseen pohjautuvaa tietoa myös Tilastokeskuksen Tieto&Trendit -lehdessä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi huhtikuussa maaliskuuhun ja myös viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Osatekijät ovat: arvio omasta taloudesta nyt, odotukset omasta ja Suomen taloudesta 12 kuukauden kuluttua sekä rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Huhtikuussa luottamusindikaattorin jokainen osatekijä oli synkällä tasolla ja samalla lähellä historiallista pohjalukemaansa vuosilta 2008-2009, oman talouden nykytilaa koskevaa arviota lukuun ottamatta. Kestotavaroiden ostoaikeita oli kuluttajilla huhtikuussa vähemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien arvio myös työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa vajosi huhtikuussa ankealle tasolle. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan. Tämä uhka arvioitiin pahimmaksi koskaan. Sen sijaan odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista säilyivät huhtikuussa ennallaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat huhtikuussa yhä erinomaiseksi – tosin lähikuukausina ei säästämismahdollisuuksia arvioitu enää olevan totuttuun tapaan. Ajankohtaa pidettiin nyt hyvin huonona säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Silti monet vielä huhtikuussa harkitsivat asunnon ostoa ja lainanottoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -10,1) ja pääkaupunkiseudulla (-10,7) ja heikointa muualla Etelä-Suomessa (-17,9). Väestöryhmistä opiskelijat (-6,7) olivat vähiten pessimistisiä. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-21,4). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori laski huhtikuussa arvoon -17,7.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (449,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/04/kbar_2020_04_2020-04-27_tie_001_fi.html