Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2020

Kuluttajien luottamus heikkeni elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa -5,1, kun se heinäkuussa oli -1,6 ja kesäkuussa -3,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. elokuuta 1 083 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Viime vuoden elokuuhun nähden odotukset omasta taloudesta olivat kuitenkin hieman paremmat, ja kulutusaikeet olivat suunnilleen samalla tasolla. Sen sijaan näkemykset oman talouden nykytilasta sekä odotukset Suomen talouskehityksestä olivat elokuussa huonommat kuin vuosi sitten.

Elokuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli jälleen hyvin heikko. Arviot oman talouden nykytilasta olivat vaisut, mutta odotukset lähitulevaisuudesta melko valoisat. Lisäksi kestokulutusaikeet olivat elokuussa hyvällä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä heikkeni elokuussa entistäkin ankeammalle tasolle. Omakohtainen työttömyyden uhka työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa väheni hieman edellisestä kuukaudesta, mutta näkymät säilyivät pessimistisinä. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen tulevasta nousuvauhdista nousi elokuussa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat elokuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin kuitenkin huonona kestotavaroiden ostamiselle ja lainanotolle. Säästämisen suhteen ajankohtaan suhtauduttiin neutraalisti. Arviot heikkenivät selvästi heinäkuuhun nähden, etenkin kestotavaroiden ostamisen suhteen. Lainanottoa harkitsi elokuussa tavallista useampi kuluttaja, ja moni aikoi edelleen ostaa asunnon seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös kodin peruskorjaamista ja henkilöauton ostoa suunniteltiin.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Elokuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -2,7) ja heikointa Itä-Suomessa (-9,6). Väestöryhmistä opiskelijat olivat selvästi optimistisimpia (3,8). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat yrittäjät (-14,0).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (453,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/08/kbar_2020_08_2020-08-27_tie_001_fi.html