Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2020

Konsumenternas förtroende försvagades i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti -5,1, medan den i juli var -1,6 och i juni -3,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 augusti av 1 083 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i augusti jämfört med juli. Jämfört med augusti i fjol var förväntningarna på den egna ekonomin dock något bättre och konsumtionsplanerna var ungefär på samma nivå. Däremot var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget samt förväntningarna på Finlands ekonomiska utveckling i augusti sämre än för ett år sedan.

I augusti var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland åter mycket svag. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget var försiktig, men förväntningarna på den närmaste framtiden var ganska ljusa. Dessutom var planerna på att använda pengar på kapitalvaror på en god nivå i augusti.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten försvagades i augusti till en ännu dystrare nivå än tidigare. Sysselsatta konsumenter, dvs. löntagarna och företagarna, upplevde att risken för att själva råkar ut för arbetslöshet minskade något från föregående månad, men utsikterna var fortfarande pessimistiska. Konsumenternas syn på den kommande stegringen av konsumentpriserna gick uppåt i augusti.

I augusti uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg dock att tidpunkten var dålig för att köpa kapitalvaror och ta lån och neutral för att spara. Synen försvagades klart jämfört med juli, särskilt när det gäller köp av kapitalvaror. Fler konsumenter än vanligt planerade i augusti att ta lån och många planerade fortfarande att köpa bostad under de följande 12 månaderna. Det fanns också planer på att renovera hemmet och köpa personbil.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -2,7) och svagast i Östra Finland (-9,6). Av befolkningsgrupperna var studerande de klart mest optimistiska (3,8). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var företagarna (-14,0).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (404,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/08/kbar_2020_08_2020-08-27_tie_001_sv.html