Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2020

Kuluttajien odotukset taloudesta elpyivät jonkin verran marraskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa -4,8, kun se lokakuussa oli -6,9 ja syyskuussa -5,9. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -5,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. marraskuuta 1 157 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta kohenivat hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemys oman talouden nykytilasta heikkeni. Lisäksi kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät aavistuksen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät – Suomen talouden odotuksia lukuun ottamatta – menivät marraskuussa jonkin verran huonompaan suuntaan.

Marraskuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli kuitenkin edelleen synkkä. Myös arvio oman talouden nykytilasta oli heikko mutta odotus sen lähikuukausista jo pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Kestotavaroiden ostoaikeita oli kuluttajilla marraskuussa yhä hieman tavanomaista enemmän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä parani marraskuussa selvästi mutta on silti edelleen ankealla tasolla. Sama pätee arvioon omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina laski vaihteeksi hieman marraskuussa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat marraskuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa ei enää pidetty kovin suotuisana säästämiselle, ja samalla kyselyhetki katsottiin huonoksi kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin marraskuussa yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi moni harkitsi kodin peruskorjaamista ja auton ostoa.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -1,7) ja muualla Etelä-Suomessa (-1,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,3). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat yrittäjät (-12,1) ja eläkeläiset (-11,7). Työttömien kohdalla luottamusindikaattori sai marraskuussa arvon -8,5.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (455,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/11/kbar_2020_11_2020-11-27_tie_001_fi.html