Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.12.2020

Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan joulukuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,6, kun se marraskuussa oli -4,8 ja lokakuussa -6,9. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 133 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöihin tuli vain vähäistä muutosta joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät kuukaudessa aavistuksen. Muut kolme osatekijää kohenivat hieman. Sen sijaan viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arvio oman talouden nykytilasta heikkeni selvästi ja odotus Suomen taloudesta parani jonkin verran joulukuussa. Muut kaksi osatekijää eli odotus omasta taloudesta ja kestokulutusaikeet taas pysyivät vuodessa ennallaan.

Joulukuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkkä. Muut kolme osatekijää olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyi joulukuussa ennallaan ja ankealla tasolla. Näkemys omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä synkkeni jonkin verran työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi joulukuussa suunnilleen ennallaan ja selvästi keskiarvonsa alapuolella.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat joulukuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin kohtuullisena säästämiselle ja huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin joulukuussa yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi moni harkitsi kodin peruskorjaamista.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -0,6) ja heikointa muualla Etelä-Suomessa (-7,7). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,5). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-11,0) ja työttömät (-8,4). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai joulukuussa arvon -3,5.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (455,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2020/12/kbar_2020_12_2020-12-28_tie_001_fi.html