Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2020

Konsumenternas förtroende i stort sett oförändrat i december

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -4,6, medan den i november var -4,8 och i oktober -6,9. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 1 133 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

I december skedde bara en liten förändring i delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator jämfört med november. Konsumenternas planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror minskade en aning på en månad. De övriga tre delfaktorerna förbättrades något. Jämfört med motsvarande period året innan försvagades däremot synen på den egna ekonomin i nuläget klart medan förväntningarna på Finlands ekonomi förbättrades något i december. De övriga två delfaktorerna, dvs. förväntningarna på den egna ekonomin och planerna på att använda pengar på kapitalvaror var däremot oförändrade på årsnivå.

I december var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande dyster. De övriga tre delfaktorerna låg på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland var oförändrade och på en dyster nivå i december. Synen på att själv bli arbetslös eller permitterad vid tidpunkten för enkäten blev något dystrare bland de sysselsatta, dvs. löntagare och företagare. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna var i december i stort sett oförändrad och klart under sitt medeltal.

I december uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var relativt bra för att spara och dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. I december hade dock fortfarande väldigt många planer på att ta lån. Konsumenterna hade fortfarande också gott om planer på att köpa bostad. Dessutom funderade många på att renovera hemmet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I december var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -0,6) och svagast i övriga delar av Södra Finland (-7,7). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (2,5). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (-11,0) och arbetslösa (-8,4). Bland företagare fick förtroendeindikatorn i december värdet -3,5.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/12/kbar_2020_12_2020-12-28_tie_001_sv.html