Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, april

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2019 11/2020 12/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,8 6,8 -13,9 -4,2 -4,8 -4,6 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 6,2 1,6 2,8 =
- Bättre (%) . . . 27,1 22,2 24,0  
- Sämre (%) . . . 17,1 19,3 19,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,0 13,5 1,2 8,5 7,8 8,5 =
- Bättre (%) . . . 28,2 25,5 27,2  
- Sämre (%) . . . 13,6 13,1 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -7,1 25,9 -66,5 -14,7 -54,9 -55,5 --
- Bättre (%) . . . 11,4 3,1 2,2  
- Sämre (%) . . . 36,9 83,5 83,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,1 20,3 -32,8 -15,6 -14,4 -13,9 --
- Bättre (%) . . . 12,5 25,5 28,1  
- Sämre (%) . . . 38,0 42,6 43,5  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,8 2,1 2,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,7 2,2 2,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,8 20,3 -59,5 -10,2 -31,8 -32,5 --
- Mindre (%) . . . 19,1 17,6 18,7  
- Mera (%) . . . 37,0 65,3 64,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,4 4,7 -26,6 -6,3 -16,6 -18,2 --
- Minskat (%) . . . 8,2 6,5 5,1  
- Ökat (%) . . . 17,8 32,0 32,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 43,5 -14,3 16,5 11,4 12,3 -
- Bra tid (%) . . . 29,4 27,7 29,9  
- Dålig tid (%) . . . 12,9 16,3 17,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,3 29,4 -28,5 15,3 3,5 7,2 =
- Bra tid (%) . . . 62,6 50,7 54,5  
- Dålig tid (%) . . . 35,9 48,2 43,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,4 31,7 -60,4 18,0 -2,6 -4,3 -
- Bra tid (%) . . . 63,9 47,4 45,4  
- Dålig tid (%) . . . 34,0 50,0 52,0  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,7 31,0 6,4 28,8 29,7 29,7 ++
- Sparar (%) . . . 61,5 62,6 62,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 10,7 10,3 9,5  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 53,6 9,8 47,3 47,2 45,7 +
- Kan spara (%) . . . 77,0 76,2 75,7  
- Kan inte spara (%) . . . 22,8 23,6 24,0  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,5 22,1 10,5 17,4 17,8 19,5 ++
- Ja, säkert (%) . . . 4,7 5,2 5,1  
- Eventuellt (%) . . . 12,7 12,6 14,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,7 -15,9 -14,4 -15,8 =
- Mera (%) . . . 14,0 12,9 13,4  
- Mindre (%) . . . 35,5 31,2 33,7  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 14,5 14,8 13,8 -
- Mycket sannolikt (%) . . . 5,8 4,7 4,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . 8,7 10,1 9,8  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,6 17,9 9,1 16,4 16,4 15,0 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,1 5,3 3,9  
- Eventuellt (%) . . . 11,4 11,1 11,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 19,5 20,6 19,4 +
- Mycket sannolikt (%) . . . 7,0 6,9 6,8  
- Ganska sannolikt (%) . . . 12,4 13,7 12,7  
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/12/kbar_2020_12_2020-12-28_tau_001_sv.html