Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Tammikuussa 80 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 4 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 20 prosenttia arvioi tammikuussa, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 25 prosenttia näki oman talouden vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat joulukuussa 20 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 25 prosenttia.

Tammikuussa jo 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 33 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 28 ja 43 prosenttia ja viime vuoden tammikuussa 13 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa peräti 31 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Joulukuussa vastaavat osuudet olivat 27 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 12 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Tammikuussa 24 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 55 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 19 ja 64 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 37 prosenttia.

Tammikuussa 5 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 30 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta 37 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 5, 33 ja 36 prosenttia ja viime vuoden tammikuussa 8, 18 ja 44 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,6 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 59 prosenttia piti tammikuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli kuukausi sitten 55 prosenttia. Tammikuussa rahaa oli jäänyt säästöön 63 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa 53 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Kuukautta aiemmin tämä osuus oli 45 prosenttia. Tammikuussa edelleen tavanomaista useampi eli 18 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 15 prosenttia.

Rahankäyttö

Tammikuussa 33 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 14 prosenttia aikoi lisätä ja 33 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi tammikuussa yhä hyvin moni: 17 prosenttia kuluttajista. Asuntoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 13 prosenttia. Lisäksi tavanomaista selvästi useampi eli 24 prosenttia kuluttajista suunnitteli tammikuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/01/kbar_2021_01_2021-01-27_kat_001_fi.html