Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I januari ansåg 80 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 4 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 20 procent i januari att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 25 procent, ansåg att den egna ekonomin var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i december 20 och 24 procent och för ett år sedan 16 och 25 procent.

I januari trodde redan 35 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 33 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 28 och 43 procent och för ett år sedan i januari 13 och 38 procent.

I januari litade rentav 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I december var motsvarande andelar 27 och 13 procent och för ett år sedan 28 och 12 procent.

Arbetslöshet och inflation

I januari litade 24 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 55 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i december 19 och 64 procent och för ett år sedan 19 och 37 procent.

Av de sysselsatta antog 5 procent i januari att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 30 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 37 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Motsvarande andelar var i december 5, 33 och 36 procent och i januari i fjol 8, 18 och 44 procent.

I januari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 59 procent i januari att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen 55 procent. I januari hade 63 procent av konsumenterna sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I januari ansåg 53 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Månaden innan var andelen 45 procent. I januari planerade fortfarande klart fler än vanligt, dvs. 18 procent av konsumenterna, att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 15 procent.

Penninganvändning

I januari ansåg 33 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 33 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I januari planerade 15 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Väldigt många funderade fortfarande i januari på att köpa bostad inom ett år: 17 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I januari planerade dessutom klart fler än vanligt, dvs. 24 procent av konsumenterna, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/01/kbar_2021_01_2021-01-27_kat_001_sv.html