Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2021

Kuluttajien luottamus tammikuussa vahvinta yli kahteen vuoteen

Kuluttajien luottamusindikaattori nousi tammikuussa pitkän ajan keskiarvonsa -1,8 yli. Luottamusindikaattori oli -0,9, kun se joulukuussa oli -4,6 ja marraskuussa -4,8. Viime vuoden tammikuussa indikaattori sai arvon -4,6. Kuluttajien luottamus talouteen on ollut vahvempaa viimeksi lokakuussa 2018, jolloin luottamusindikaattori oli 0,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1 065 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Eniten vahvistui odotus Suomen talouskehityksestä. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta heikkeni hieman tammikuussa. Muut osatekijät kohenivat myös vuodessa, odotus Suomen taloudesta selvimmin.

Tammikuussa kuluttajien odotus omasta taloudestaan oli hyvin valoisa ja rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli mukavasti. Arvio oman talouden nykytilasta ja odotus Suomen talouskehityksestä olivat tammikuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä parani tammikuussa mutta pysyi yhä pessimistisellä tasolla. Näkemys omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä jatkui synkkänä työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi tammikuussa ennallaan ja selvästi keskiarvonsa alapuolella.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat tammikuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin taas hyvänä säästämiselle ja kohtuullisena myös kestotavaroiden ostamiselle ja lainanotolle. Lisäksi tammikuussa yhä hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi erittäin moni harkitsi kodin peruskorjaamista.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Tammikuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 2,6) ja heikointa Itä-Suomessa (-7,4). Väestöryhmistä työntekijät olivat optimistisimpia (5,0). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-8,0). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai tammikuussa arvon -5,0.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (456,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/01/kbar_2021_01_2021-01-27_tie_001_fi.html