Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2021

Kuluttajien luottamus vahvaa ja osin ennätyksellistä huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 3,8, kun se maaliskuussa oli -3,0 ja helmikuussa -0,8. Luottamus talouteen on viimeksi ollut huhtikuun tasolla tai vahvempaa toukokuussa 2018 (4,1). Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -13,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. huhtikuuta 1 010 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua ei parantunut huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät vahvistuivat reippaasti. Viime vuoden huhtikuuhun nähden kaikki neljä osatekijää olivat nyt selvästi paremmalla tasolla.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilasta ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan vuoden aikana olivat huhtikuussa mittaushistoriansa 1995-2021 vahvimmalla tasolla. Lisäksi myös odotus oman talouden kehityksestä oli hyvin valoisa. Huhtikuussa odotus Suomen taloudestakin vuoden kuluttua oli optimistinen.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Oman rahatilanteensakin kuluttajat arvioivat huhtikuussa parhaaksi koskaan mittaushistorian aikana. Ajankohtaa pidettiin erittäin hyvänä säästämiselle ja kohtuullisena myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Jälleen ennätyksellisen moni oli aikeissa ottaa lainaa vuoden sisällä. Samoin asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla huhtikuussa viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Hyvin moni harkitsi myös kotinsa peruskorjaamista tai auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa muuttui jonkin verran valoisammaksi huhtikuussa. Sama päti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien arvioon omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä. Kuluttajien odotus kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina säilyi huhtikuussa ennallaan ja pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 9,8) ja heikointa Itä-Suomessa (-1,4). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (11,0). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-4,8). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai huhtikuussa arvon 7,2.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (456,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/04/kbar_2021_04_2021-04-27_tie_001_fi.html