Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2021

Konsumenternas förtroende starkt och delvis rekordhögt i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 3,8 medan den i mars var -3,0 och i februari -0,8. Förtroendet för ekonomin har senast varit på samma nivå som i april eller starkare i maj 2018 (4,1). I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -13,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 april av 1 010 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningen på den egna ekonomin om ett år som inte förbättrades i april jämfört med mars. Övriga delfaktorer förstärktes betydligt. Jämfört med april i fjol var alla fyra delfaktorerna nu på en klart bättre nivå.

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn var konsumenternas syn på den egna ekonomiska situationen i nuläget och planerna på att använda pengar på kapitalvaror under det följande året på den starkaste nivån i mätningshistorien 1995–2021 i april. Dessutom var också förväntningen på utvecklingen av den egna ekonomin mycket ljus. I april var även förväntningen på Finlands ekonomi om ett år optimistisk.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I april uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är den bästa någonsin i mätningshistorien. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst bra för att spara och hyfsad också för att ta lån och köpa kapitalvaror. Igen hade rekordmånga planer på att ta lån inom ett år. Liksom under de senaste månaderna hade konsumenterna i april påfallande många planer på att köpa bostad. Väldigt många funderade också på att renovera hemmet eller köpa bil under det följande året.

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland blev något ljusare i april. Detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, uppskattning av risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna var oförändrad i april och under långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I april var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 9,8) och svagast i Östra Finland (-1,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (11,0). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-4,8). När det gäller företagarna fick förtroendeindikatorn i april värdet 7,2.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/04/kbar_2021_04_2021-04-27_tie_001_sv.html