Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 46 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja 23 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 14 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Selvästi useampi eli 29 prosenttia kuluttajista näki oman talouden heinäkuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat kesäkuussa 15 ja 28 prosenttia ja vuosi sitten 20 ja 25 prosenttia.

Heinäkuussa 41 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 44 ja 26 prosenttia ja viime vuoden heinäkuussa 32 ja 39 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kesäkuussa vastaavat osuudet olivat 27 ja 10 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 11 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Heinäkuussa 38 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 28 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 41 ja 30 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 53 prosenttia.

Heinäkuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 16 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta peräti 47 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 9, 16 ja 47 prosenttia ja viime vuoden heinäkuussa 4, 35 ja 36 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,9 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,3 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,9 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 65 prosenttia piti heinäkuussa säästämistä kannattavana. Osuus oli vuosi sitten vain 51 prosenttia. Heinäkuussa rahaa oli jäänyt säästöön 66 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Heinäkuussa 60 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vuotta aiemmin tämä osuus oli 51 prosenttia. Heinäkuussa 18 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Heinäkuussa 34 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 17 prosenttia aikoi lisätä ja 27 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Heinäkuussa 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi huomattavan moni: 16 prosenttia kuluttajista. Lisäksi jopa 24 prosenttia kuluttajista suunnitteli heinäkuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asuntoaikeiden 13 prosenttia ja peruskorjausten 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2021, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2021, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2021/07/kbar_2021_07_2021-07-27_kat_001_fi.html