Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I juli ansåg 46 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 23 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 14 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 29 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i juli var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i juni 15 och 28 procent och för ett år sedan 20 och 25 procent.

I juli trodde 41 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugofyra procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 44 och 26 procent och för ett år sedan i juli 32 och 39 procent.

I juli litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juni var motsvarande andelar 27 och 10 procent och för ett år sedan 28 och 11 procent.

Arbetslöshet och inflation

I juli förväntade sig 38 procent av konsumenterna att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 28 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 41 och 30 procent och för ett år sedan 24 och 53 procent.

I juli bedömde 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 16 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde rentav 47 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Månaden innan var dessa tre andelar 9, 16 och 47 procent och för ett år sedan i juli 4, 35 och 36 procent.

I juli bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,9 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,3 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 65 procent i juli att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 51 procent. Av konsumenterna hade 66 procent sparat i juli och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juli ansåg 60 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var denna andel 51 procent. I juli planerade 18 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 34 procent i juli att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 17 procent att öka och 27 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I juli planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Påfallande många funderade också på att köpa bostad inom ett år: 16 procent av konsumenterna. Därtill planerade rentav 24 procent av konsumenterna att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för renoveringar 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/07/kbar_2021_07_2021-07-27_kat_001_sv.html