Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa runsas puolet eli 52 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 17 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 27 prosenttia kuluttajista piti omaa talouttaan helmikuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat tammikuussa 18 ja 27 prosenttia ja vuosi sitten apeat 25 ja 22 prosenttia.

Helmikuussa jo 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 31 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 23 ja 34 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 36 ja 34 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen jatkossa luotti helmikuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Tammikuussa vastaavat osuudet olivat 30 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 33 ja 11 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Helmikuussa jo 41 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista enää 25 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 30 ja 35 prosenttia ja vuosi sitten synkät 24 ja 56 prosenttia.

Helmikuussa 6 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta yli puolet eli 52 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 7, 14 ja 51 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa hyvin apeat 5, 25 ja 39 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 4,4 prosenttia vuoden takaisista ja nousevat 3,9 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä inflaatioarviot olivat vuosi sitten 2,3 ja 2,4 prosenttia, ja niiden pitkän ajan keskiarvot ovat 3,1 ja 2,9 prosenttia. Helmikuussa jo puolet eli 51 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että kuluttajahinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja 71 prosenttia odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 14 ja 58 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 58 prosenttia piti helmikuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 65 prosentilla kuluttajista ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Helmikuussa 49 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vielä tammikuussa osuus oli 54 prosenttia. Kuluttajista 18 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Helmikuussa vain 25 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Osuus oli vuotta aiemmin 34 prosenttia. Kuluttajista 15 prosenttia aikoi lisätä ja 30 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäiset osuudet olivat tammikuussa 14 ja 33 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 16 ja 30 prosenttia.

Helmikuussa 15 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa tai talon rakentamista vuoden sisällä harkitsi 17 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 18 prosenttia suunnitteli helmikuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2022, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2022, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/02/kbar_2022_02_2022-02-25_kat_001_fi.html