Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2013

Koulutussektori Yhteensä Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus
    Ylioppilas-
tutkinto
Ylioppilastutkinto ja/tai ammatillinen tutkinto Ammattikorkea-
koulututkinto
Yliopisto-
tutkinto
Peruskoulu tai tutkinto tuntematon
Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä %
Lukiokoulutus 35 353 100,0 - - 1 025 2,9 53 0,1 - - 34 275 97,0
Toisen asteen
ammatillinen koulutus
110 801 100,0 10 939 9,9 39 038 35,2 4 342 3,9 3 293 3,0 53 189 48,0
josta opetussuunnitelma-
perusteinen ammatillinen peruskoulutus
48 599 100,0 5 191 10,7 5 312 10,9 276 0,6 199 0,4 37 621 77,4
josta näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus 28 943 100,0 2 822 9,8 15 103 52,2 1 011 3,5 805 2,8 9 202 31,8
josta ammattitutkinto 24 978 100,0 2 402 9,6 13 828 55,4 1 772 7,1 1 205 4,8 5 771 23,1
josta erikoisammattitutkinto 8 281 100,0 524 6,3 4 795 57,9 1 283 15,5 1 084 13,1 595 7,2
Ammattikorkeakoulututkinto 33 465 100,0 15 548 46,5 13 281 39,7 1 868 5,6 920 2,7 1 848 5,5
josta nuorten koulutus 26 891 100,0 14 790 55,0 8 852 32,9 1 043 3,9 584 2,2 1 622 6,0
josta aikuisten koulutus 6 574 100,0 758 11,5 4 429 67,4 825 12,5 336 5,1 226 3,4
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 208 100,0 30 0,9 21 0,7 2 945 91,8 140 4,4 72 2,2
Alempi korkeakoulututkinto 17 187 100,0 13 691 79,7 1 340 7,8 901 5,2 1 104 6,4 151 0,9
Ylempi korkeakoulututkinto 5 975 100,0 879 14,7 85 1,4 1 770 29,6 2 008 33,6 1 233 20,6
Yhteensä 205 989 100,0 41 087 19,9 54 790 26,6 11 879 5,8 7 465 3,6 90 768 44,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2013, Liitetaulukko 4. Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman korkeimman tutkinnon mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2013/khak_2013_2015-02-12_tau_004_fi.html