Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Vuonna 2015 päästöjen laskenta on muuttunut uusien, kansainvälisesti sovittujen kasvihuonekaasupäästöjen arviointi- ja raportointiohjeiden takia. Aikaisemmin julkaistuihin tietoihin verrattuna Suomen päästötaso on mainituista laskennallisista syistä noussut 1–2 prosenttia vuodesta riippuen. Päästötason muutoksiin ovat vaikuttaneet mm. muuttuneet kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential) -kertoimet ja päästöjen allokointiin ja menetelmiin tehdyt muutokset.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilastovuosi Edellinen julkistus Uusin julkistus Muutos 1)
15.4.2015 30.10.2015 %-yksikköä
Kokonaispäästö 1990 71,6 71,3 -0,3
2005 69,6 69,5 -0,2
2008 71,3 71,2 0,0
2009 67,5 67,5 0,0
2010 75,8 75,8 0,0
2011 68,2 68,1 -0,1
2012 62,5 62,4 0,0
2013 63,2 63,1 -0,2
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 2) 2005 36,1 36,0 -0,3
2008 34,8 34,8 0,0
2009 32,9 32,9 0,0
2010 34,3 34,3 -0,1
2011 32,8 32,8 -0,1
2012 32,7 32,7 -0,1
2013 31,5 31,4 -0,5
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2013, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-10-30_rev_001_fi.html