Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

År 2015 har beräkningen av utsläpp ändrats på grund av nya, internationellt överenskomna anvisningar för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp. Jämfört med tidigare publicerade uppgifter har Finlands utsläppsnivå av nämnda beräkningsskäl stigit med 1–2 procent beroende på år. Bland annat ändrade GWP (global warming potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla, allokering av utsläpp och genomförda metodändringar har inverkat på förändringarna av utsläppsnivån.

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistikår Föregående offentlig-görande Senaste offentlig-görande Förändring 1)
15.4.2015 30.10.2015 %-enheter
Totalt utsläpp 1990 71,6 71,3 -0,3
2005 69,6 69,5 -0,2
2008 71,3 71,2 0,0
2009 67,5 67,5 0,0
2010 75,8 75,8 0,0
2011 68,2 68,1 -0,1
2012 62,5 62,4 0,0
2013 63,2 63,1 -0,2
Utsläpp utanför utsläppshandeln 2) 2005 36,1 36,0 -0,3
2008 34,8 34,8 0,0
2009 32,9 32,9 0,0
2010 34,3 34,3 -0,1
2011 32,8 32,8 -0,1
2012 32,7 32,7 -0,1
2013 31,5 31,4 -0,5
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande.
2) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik.

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-10-30_rev_001_sv.html