Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan myynti laski 18,8 prosenttia huhti-kesäkuussa

Kaupan (sis. auto-, tukku- ja vähittäiskauppa) liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 huhti-kesäkuussa 18,8 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kaupan liikevaihdon voimakas pudotus kiihtyi selvästi toisella neljänneksellä. Vain vähittäiskaupassa myynnin maltillinen väheneminen jatkui, kun päivittäistavarakaupan myynnin kasvu jarrutti vähittäiskaupan sukellusta.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
07-09/2008 10-12/2008 01-03/2009 04-06/2009
Kauppa yhteensä (G) 10,1 -2,4 -14,8 -18,8
Autokauppa (45) 6,3 1,9 -28,2 -35,7
Tukkukauppa (46) 13,3 -5,4 -16,5 -21,9
Vähittäiskauppa (47) 5,4 2,2 -2,4 -2,6
- päivittäistavarakauppa 8,6 6,7 1,8 3,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisiin vastinkuukausien arvoihin.

Vähittäiskaupassa myynnin arvo laski huhti-kesäkuussa 2,6 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa myynnin arvo kohosi yhä. Myynnin määrä laski kuitenkin sekä vähittäiskaupassa että päivittäistavarakaupassa toisella vuosineljänneksellä.

Vähittäiskaupan myynnin arvon ja määrän kolmen kuukauden vuosimuutokset huhti-kesäkuun 2009 välisenä aikana

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys huhti-kesäkuussa

Vähittäiskaupan liikevaihto pienentyi toisella vuosineljänneksellä 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Päivittäistavarakaupan alatoimialojen ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoivat nopeimmin toisella vuosineljänneksellä. Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupassa liikevaihto supistui rajuimmin huhti-kesäkuussa.

Tilastokeskuksen vähittäiskaupan lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilaston havaintoyksikköinä ovat yritykset ja joissain tapauksissa toimialayksiköt. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynti koostuu päätoimisesti päivittäistavarakaupan toimialalla toimivien yritysten koko liikevaihdosta.

Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutokset huhti-kesäkuun 2009 välisenä aikana

Kaupan pitkän aikavälin suhdannekehitys

Kaupan myynnin syöksyä edelsi vuodesta 2003 alkanut suotuisa kehitys

Viimeisten viiden vuoden aikana kaupan liikevaihto on kehittynyt suotuisasti. Vuonna 2008 liikevaihto kohosi 6,6 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua kertyi 7 prosenttia. Vuonna 2006 kaupan liikevaihto kasvoi poikkeuksellisen reippaasti, yli 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sekä autokaupassa että tukkukaupassa liikevaihdon kasvu oli erittäin nopeaa vuonna 2006. Vuosina 2003-2005 kaupan liikevaihto kohosi myös ripeästi: kasvua kertyi vuosittain 4,8-5,8 prosenttia. Vuosi 2002 oli sen sijaan vaisumman kehityksen aikaa kaupan liikevaihdon noustessa 2,6 prosenttia edellisvuodesta, johtuen tukkukaupan poikkeuksellisen heikosta kehityksestä. Myös vuosi 2001 oli hitaamman kasvun aikaa, kun autokaupan liikevaihto supistui ja tukkukaupan myynti kohosi maltillisesti.

Kaupan liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi


Päivitetty 15.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. kesäkuu 2009, Kaupan myynti laski 18,8 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2009/06/klv_2009_06_2009-09-15_kat_001.html