Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.2.2021

Konkurssien määrä väheni edelleen tammikuussa 2021 edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2021 pantiin vireille 117 konkurssia, mikä on 179 konkurssia (60,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 706, mikä on 561 henkilötyövuotta (44,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2011–2021

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2011–2021

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla, jossa konkurssien määrä oli 44. Konkursseja oli 54 (55,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla, jossa konkurssit vähenivät 67,9 prosenttia yhdeksään konkurssiin. Henkilötyövuosissa mitattuna henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kasvoi ainoastaan teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Muilla päätoimialoilla henkilökunnan määrä laski, eniten kaupan päätoimialalla (86,7 prosenttia).

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Koronavirustilanteen myötä konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Lakimuutos on rajoittanut velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Velallisten itse tekemien hakemusten osuus konkurssihakemuksista on ollut edellisvuotta suurempi 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista vuonna 2020 vaikuttaneista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2021 Konkurssit tammikuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 7 7 7 12
Teollisuus ja kaivostoiminta 9 28 163 138
Rakentaminen 19 56 189 245
Kauppa 17 51 38 285
Kuljetus ja varastointi 8 19 59 93
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12 36 91 137
Muut palvelut 44 98 158 356
Toimiala tuntematon 1 1 1 1
YHTEENSÄ 117 296 706 1 267

Lähde: Konkurssit 2021, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.02.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/01/konk_2021_01_2021-02-17_tie_001_fi.html