Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.3.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa 2021 edellisvuodesta 28 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–helmikuussa 2021 pantiin vireille 404 konkurssia, mikä on 160 konkurssia (28,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 732, mikä on 391 henkilöä (16,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2017–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2017–2021

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa Maa-metsä ja kalatalouden toimialaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla, jossa konkursseja oli 56 (30,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla, jossa konkurssit vähenivät 45,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Koronavirustilanteen myötä konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Lakimuutos on rajoittanut velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Velallisten itse tekemien hakemusten osuus konkurssihakemuksista on ollut edellisvuotta suurempi 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista vuonna 2020 vaikuttaneista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2021 Konkurssit tammi-helmikuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 14 13 27 22
Teollisuus ja kaivostoiminta 32 59 570 298
Rakentaminen 92 114 630 546
Kauppa 63 100 164 407
Kuljetus ja varastointi 36 41 329 224
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 40 53 278 253
Muut palvelut 126 182 733 589
Toimiala tuntematon 1 2 1 2
YHTEENSÄ 404 564 2 732 2 341

Lähde: Konkurssit 2021, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/02/konk_2021_02_2021-03-17_tie_001_fi.html