Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.3.2021

Antalet konkurser minskade med 28 procent under januari–februari 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 2021 totalt 404 konkurser, dvs. 160 konkurser (28,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 732, vilket är 391 personer (16,7 procent) fler än året innan.


Källa: Konkurser 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/02/konk_2021_02_2021-03-17_tie_001_sv.html