Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar (28.3.2022)
Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar. Framställningen av statistiken Konkurser som en separat statistikgren upphör och det sista offentliggörandet är 16.3.2022.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/index_sv.html