Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras i fortsättningen som en del av statistiken Konkurser och företagssaneringar

Uppgifterna i statistiken Konkurser publiceras fr.o.m. april 2022 som en del av den nya statistiken Konkurser och företagssaneringar. Framställningen av statistiken Konkurser som en separat statistikgren upphör och det sista offentliggörandet är 16.3.2022.

Statistikuppgifterna har publicerats månatligen. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på statistikens ingångssida.


Senast uppdaterad 28.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/konk_2022-03-28_uut_001_sv.html