Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.5.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-huhtikuussa 2021 edellisvuodesta 12 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–huhtikuussa 2021 pantiin vireille 877 konkurssia, mikä on 124 konkurssia (12,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4832, mikä on 200 henkilötyövuotta (4,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2017–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2017–2021
Tammi-huhtikuussa vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maa- metsä- ja kalatalouden toimialaa sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialaa. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan toimialalla. Alalla pantiin vireille 139 konkurssia, mikä on 42 konkurssia (23,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla konkurssit vähenivät merkittävästi. Toimialalla pantiin vireille 80 konkurssia, mikä on 31 konkurssia (27,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla. Alalla pantiin vireille 34 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (21,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Uusi väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2021 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2020 Henkilötyövuosien määrä tammi-huhtikuussa 2021 Henkilötyövuosien määrä tammi-huhtikuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 34 28 65 44
Teollisuus ja kaivostoiminta 80 99 927 524
Rakentaminen 184 187 1 144 1 032
Kauppa 139 181 377 653
Kuljetus ja varastointi 74 69 497 440
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 80 111 457 678
Muut palvelut 281 322 1 360 1 257
Toimiala tuntematon 5 4 5 4
YHTEENSÄ 877 1 001 4 832 4 632

Lähde: Konkurssit 2021, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/04/konk_2021_04_2021-05-19_tie_001_fi.html