Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.5.2021

Antalet konkurser minskade med 12 procent under januari–april 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2021 totalt 877 konkurser, dvs. 124 konkurser (12,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 4832, vilket är 200 årsverken (4,3 procent) fler än året innan.


Källa: Konkurser 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/04/konk_2021_04_2021-05-19_tie_001_sv.html