Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.6.2021

Konkurssien määrä väheni tammi-toukokuussa 2021 edellisvuodesta 6,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2021 pantiin vireille 1 123 konkurssia, mikä on 78 konkurssia (6,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 864, mikä on 157 henkilötyövuotta (2,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2018–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2018–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-toukokuussa kaupan, muiden palveluiden, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 179 konkurssia, mikä on 38 konkurssia (17,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-toukokuussa maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 45 konkurssia, mikä on 12 konkurssia (36,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana. Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos oli voimassa 31.1.2021 saakka. Tänä aikana konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala. Uusin väliaikaislaki, joka on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun 2021, estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2021 Konkurssit tammi-toukokuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 45 33 104 56
Teollisuus ja kaivostoiminta 101 115 1 013 589
Rakentaminen 242 239 1 443 1 350
Kauppa 179 217 467 791
Kuljetus ja varastointi 91 87 573 544
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 103 128 547 741
Muut palvelut 357 376 1 712 1 630
Toimiala tuntematon 5 6 5 6
YHTEENSÄ 1 123 1 201 5 864 5 707

Lähde: Konkurssit 2021, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/05/konk_2021_05_2021-06-16_tie_001_fi.html