Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.6.2021

Antalet konkurser minskade med 6,5 procent under januari–maj 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 1 123 konkurser under januari–maj 2021, vilket är 78 konkurser (6,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 5 864, vilket är 157 årsverken (2,8 procent) mer än året innan.


Källa: Konkurser 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/05/konk_2021_05_2021-06-16_tie_001_sv.html